Test EN0002

1. Rezultatul calculului 2^3 -3^2 +2020^0 este:

 
 
 
 

2. Scris sub forma de fractie ordinara ireductibila, fractia zecimala 0,(27) este egala cu:

 
 
 
 

3. Suma divizorilori pari ai numarului 30 este :

 
 
 
 

4. Apotema unui patrat este de 7 cm. Perimetrul patratului este de … cm

 
 
 
 

5. Daca masura unghiului ABC al rombului ABCD este egala cu 48^o, atunci masura unghiuluio BAC este egala cu……

 
 
 
 

6. Daca un elev are in catalog, la disciplina fizica, urmatoarele note 7, 8, 9, 8, 10. ce nota trebuie sa obtina elevul pentru a termina semestrul cu media 8,00?