Test EN0003

1. Rezultatul calculului 0,25+0,5 \cdot 2 -\dfrac{1}{4} este….

 
 
 
 

2. Daca 2 robinete, cu acelasi debit de apa, pot umple un acvariu in 25 minute. Un singur robinet poate umple acelasi acvariu in …….minute

 
 
 
 

3. Suma dintre inversul lui \dfrac{3}{5} si opusul lui \dfrac{2}{3} este egala cu …….

 
 
 
 

4. Perimertul unui paralelogram este de 46 cm. Daca una din laturi este de 19 cm, atunci cealalta latura are lungimea egala cu ……cm.

 
 
 
 

5. Triunghiul echilateral cu latura de 3\sqrt 2 cm are aria egala cu …….cm^2

 
 
 
 

6. Se da cubul MNPQRSTU. Masura unghiului dintre dreptele NT si RU este de ……….