Test EN0004

1. Rezultatul calculului 1-5 \cdot 2 +7 este….

 
 
 
 

2. Se considera multimile A=\{1;2;3;4\} si B=\{3;4;5;6;7\}. Suma elementelor multimii A\cup B

 
 
 
 

3. 27% din 500 kg reprezinta ……. kg

 
 
 
 

4. Un patrat are diagonala de 8 cm. Perimetrul patratului este de …..cm

 
 
 
 

5. Un triunghi dreptunghic are catetele de 30 cm si 40 cm. Ipotenuza sa are……..cm

 
 
 
 

6. Un cub are lungimea muchiei de 13 cm. Suma lungimilor tuturor muchiilor cubului este……. cm