Test TH0002

1. Rezultatul calculului 4+7+10+….+31 este……

 
 
 
 

2. Determinati coordonatele punctelor de pe graficul functiei f care au abscisa egala cu ordonata, unde f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x)=x^2+x-9 .

 
 
 
 

3. Rezolvati in multimea numerelor reale ecuatia 2+\sqrt{2x+6}=4

 
 
 
 

4. Calculati probabilitatea ca alegand un numar din multimea numerelor de 2 cifre, acesta sa contina cifra 1.

 
 
 
 

5. In reperul cartezian x0y se considera punctele A(a-2,4) si B(5,3), unde a este un numar real. Determinati coordonatele punctului A, stiind ca B este mijlocul segmentului AC, unde C(6,2)

 
 
 
 

6. Calculati \dfrac{sin 145^o -cos 90^0}{sin 180^o+1} .