Simulare EN001

1. Rezultatul calculului 13\cdot 2-6 este… .

 
 
 
 

2. Media aritmetică a numerelor 19 , 21 si 29 este egală cu… .

 
 
 
 

3. Perimetrul unui dreptunghi cu latimea 15 cm si lungimea cu 3 cm mai mare este… .

 
 
 
 

4. Aria rombului cu diagonalele de 4 cm, respectiv 9 cm, este egală cu … .

 
 
 
 

5. Suma muchiilor unui cub cu aria unei fete de 49 cm^2este egală cu … cm.

 
 
 
 

6. În tabelul de mai jos sunt reprezentate rezultatele la proba de rezistență ale elevilor dintr-o clasă. Numărul elevilor care au alergat cel puțin 1000 m este egal cu… .

Rendered by QuickLaTeX.com

 
 
 
 

7. Desenaţi, pe foaia de examen, o piramida triunghiulară regulată SABC. Cate varfuri are piramida SABC?

 
 
 
 

8. Prețul unui telefon se majorează cu 20 %, iar apoi se reduce cu 30 %. Determinați prețul inițial al telefonului, știind că după cele două modificări de preț telefonul costă 840 lei.

 
 
 
 

9. Calculați media aritmetică a numerelor x=\dfrac{1}{7-4\sqrt3}+|8-4\sqrt3| si y=|2\sqrt5-5|+2\sqrt5.

 
 
 
 

10. Dacă 10 muncitori termină o lucrare in 6 zile, atunci calculați în câte zile termină aceeași lucrare 15 muncitori?

 
 
 
 

11. Ne gândim la un număr, il înmulțim cu 3 și obținem același rezultat ca și când îl adunăm cu 480. Să se determine numărul.

 
 
 
 

12. Alexandra cheltuiește un sfert dintr-o sumă, apoi \dfrac{3}{5} din rest, rămânându-i 240 lei. Ce sumă a avut Alexandra?

 
 
 
 

13. O parcel de teren are forma unui trapez isoscel ABCD, cu AB||CD, AB=14 m, BC=5 m, CD=20 cm. Aflati aria parcelei de teren.

 
 
 
 

14. Fie un dreptunghi ABCD cu AB=20 m si BC=15 m.Aflati aria triunghiului MBD, unde M este mijlocul lui AD.

 
 
 
 

15. Fie un dreptunghi cu lungimea de 2 m si latimea egala cu trei sferturi din lungime. Aflati sinusul unghiului CAF, unde F este simetricul punctului C fata de B.

 
 
 
 

16. O cladire are forma de piramida patrulatera regulata cu apotema egala cu 5 m si latura bazei de 6m. Aflati inaltimea piramidei.

 
 
 
 

17. Pe planul patratului ABCD , de latura 12 cm, se ridica, de aceiasi parte a planului, perpendicularele Am si CN. Daca AM =9 cm si CN= 8cm, calculati lungimea segmentului MN.

 
 
 
 

18. Fie cubul ABCDA’B’C’D’ cu latura de 1m. Aflati sinusul unghiului format de planele (D’AC) si (ABC).

 
 
 
 

19. Puncte din oficiu.