Simulare EN002

1. Rezultatul calculului 5\cdot 0,4-12:4 este egal cu… .

 
 
 
 
 

2. Valoarea lui x din proportia \dfrac{8}{x-1}= \dfrac{4}{5} este … .

 
 
 
 
 

3. Daca 9a^2-4b^2=12 si 3a-2b=2 atunci 3a+2b este egal cu… .

 
 
 
 
 

4. Un trapez are lungimile bazelor egale cu 22 cm, respectiv 16 cm. Lungimea liniei mijlocii a trapezului este egală cu … .

 
 
 
 
 

5. Aria unui cerc cu diametrul de 14 cm este egala cu. ….

 
 
 
 
 

6. În diagrama de mai jossunt reprezentate rezultatele obtinute de elevii unei clase  la un concurs. Numarul elevilor din scoala care au obtinut la test cel putin nota 7 este egal cu.. .

Rendered by QuickLaTeX.com

 
 
 
 
 

7. Desenaţi, pe foaia de examen, o prisma triunghiulară regulată ABCXYZ. Cate muchii are prisma?

 
 
 
 
 

8. Aflati media aritmetică a numerelor a=\sqrt{12} +\sqrt 3 si b=\dfrac{15}{\sqrt 3}.

 
 
 
 
 

9. Dupa ce a parcurs \dfrac{2}{5} din lungimea drumului, un turist constata ca mai are de parcurs 3 km pentru a ajunge la jumatatea drumului. Care ete lungimea drumului?.

 
 
 
 
 

10. Determinati multimea A=\{x \in \mathbb{Z} | |2+x|=5\}.

 
 
 
 
 

11. Calculati valoarea numarului a=(3\sqrt 2-2\sqrt3)(3\sqrt2+2\sqrt3)-\sqrt{72}-(3-\sqrt2)^2.

 
 
 
 
 

12. Simplificati fractia \dfrac{12x^2-3}{12x^2-12x+3}, unde x \in \mathbb{R} \backslash \{\dfrac{1}{2}\} .

 
 
 
 
 

13. Se considera un dreptunghi ABCD, cu AB=20\sqrt3 cm si BC=20 cm. Calculati aria triunghiului ABC.

 
 
 
 
 

14. Se considera un dreptunghi ABCD, cu AB=20\sqrt3 cm si BC=20 cm. Calculati masura unghiului BAC.

 
 
 
 
 

15. Se considera un dreptunghi ABCD, cu AB=20\sqrt3 cm si BC=20 cm. Fie AE bisectoarea unghiului DAC, E \in (DC). Calculati aria triunghiului AEC.

 
 
 
 
 

16. O cutie in forma de cub ABCDA’B’C’D’, cu muchia de 6 dm. Calculati perimetrul triunghiului D’AC.

 
 
 
 
 

17. O cutie in forma de cub ABCDA’B’C’D’, cu muchia de 6 dm. Calculati distanta de la B’ la AC.

 
 
 
 
 

18. O cutie in forma de cub ABCDA’B’C’D’, cu muchia de 6 dm. Calculati sinusul unghiului format de planele (ABC) si (AD’C).

 
 
 
 
 

19. Puncte din oficiu